warsztaty

Zapisy na warsztaty znajdują się w zakładce KUP BILET.

Każdy uczestnik konferencji ma możliwość wyboru do 3 warsztatów – 2 warsztaty w niedzielę i 1 w poniedziałek

Ilość miejsc na poszczególne warsztaty jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń (wypełnienie formularza zgłoszeniowego i opłacenie konferencji).
Przy wyborze proszę o sprawdzenie godzin w jakich odbywają się wybrane warsztaty, tak aby zajęcia się nie nakładały.

Warsztaty prowadzone w języku angielskim będą tłumaczone na język polski-tłumaczenie konsekutywne

Warsztaty prowadzone w języku polskim nie będą tłumaczone na język angielski.

Harmonogram warsztatów Konferencji 25-27 maja 2019r.

opisy warsztatów

Prowadzaca warsztat – Marianne Bentzen

Poziomy wglądu – w siebie i w swoim kliencie

Większość systemów psychoterapii stworzono, aby pomóc ludziom zmienić się, uzyskując nowe spojrzenie na siebie i swoje relacje. W rzeczywistości świadoma zmiana osobowości może nastąpić tylko dzięki odkryciom, wglądom i decyzjom. Podczas tego warsztatu uczestnicy zbadają swoje mocne i słabe strony na trzech poziomach wglądu: ucieleśnieniem, symbolizacją i mentalnością werbalną. Na podstawie osobistych ustaleń i, jeśli czas pozwoli, przykład przypadku, przyjrzymy się, jak rozwijać zdrowsze i bardziej dojrzałe zdolności do wglądu i wzrostu osobowości.

Prowadzący warsztat – Grzegorz Pawłowski

Moc integracji poprzez oddech
Cuud coaching oddechem w praktyce

Jak używać oddechu w kryzysach, przy nadmiernym stresie, wyzwaniach, na życiowych zakrętach, nie oszukując się powierzchownymi technikami relaksacyjnymi? • Jak świadomie i efektywnie czynić własne życie pełniejszym, kształtować go wpływając na okoliczności poprzez oddech? Praktyczny warsztat poświęcony efektywności oddechu w coachingu, terapii oraz rozwiązywaniu problemów, bloków, niepożądanych wzorców, z którymi zmagamy się na co dzień. Poznasz moc oddechu transformującego i będziesz mógł go przenieść do codzienności, by doświadczać pełni życia, równowagi, wewnętrznej mocy, radości i spokoju.

Prowadzaca warsztat – Rachporn Sangkasaad Taal

Znajdź swój najbardziej zaradny i potężny stan zasobów na poziomie somatycznym, aby wzmocnić Jaźń

Prowadząca warsztat – Rachporn Sangkasaad Taal

Podczas warsztatów uczestnicy zobaczą, jak ich własne punkty dostępu do oczu są połączone ze strefami zasobów w ich polu widzenia. Przeprowadzona zostanie demonstracja na żywo w celu zademonstrowania pełnego procesu sesji terapii EMI.

Prowadzaca warsztat – Izabela Guzek

Terapia Tańcem i Ruchem. Ciało w relacjach.

„Taniec jest formą komunikacji i w ten sposób spełnia podstawową ludzką potrzebę” Marian Chace

Warsztat przybliży jedno z podstawowych podejść w terapii tańcem i ruchem – dzielenie się ruchem.  Będzie okazją do przyjrzenia się relacjom z perspektywy ciała i komunikacji niewerbalnej.

Terapia tańcem i ruchem (ang. Dance Movement Therapy, DMT) opiera się na założeniu, że ciało i umysł są ze sobą powiązane. Stany psychiczne znajdują swoje odzwierciedlenie w postawie ciała, oddechu, napięciu, sposobach poruszania się. Zapisane w ciele emocje, przekonania, sposoby bycia w świecie mogą zostać przeniesione na twórczą ekspresję ruchową. Mogą zostać zauważone, nazwane i zmienione.

Dzielenie się swoimi ruchowymi opowieściami z innymi ma głęboki wymiar terapeutyczny. Daje szansę, aby poczuć się zobaczonym i doświadczać siebie w wymiarze społecznym. Odzwierciedlanie ruchu przez innych uczestników grupy i/lub terapeutkę buduje opartą na empatii relację.

Podczas warsztatu zaproponowane zostaną ćwiczenia, które pozwalają przyjrzeć się osobistym strategiom nawiązywania kontaktu i bycia w relacji. Uczestnicy uwrażliwią się na mowę ciała w kontaktach interpersonalnych. Poznają niewerbalne metody budowania relacji terapeutycznej. Dowiedzą się czym jest empatię kinestetyczna. Wspólnie zastanowimy się jak poznane metody mogą zostać wykorzystane w budowaniu relacji terapeutycznej i w rozwijaniu kompetencji interpersonalnych.

W warsztacie znajdą się teoretyczne odniesienia do metody Marian Chace, jednej z twórczyń terapii tańcem i ruchem, a także do współczesnych badań nad intersubiektywnością.

Zachęcamy, aby przyjść na warsztat w luźnym, nie krępującym ruchów stroju i skarpetach lub wygodnym obuwiu.

Prowadzacy warsztat – Jacek Panster

Pierwszy język, pierwszy taniec – ruch jako podstawa psychologicznego funkcjonowania.

Prowadzaca warsztat – Anna Zubrzycki

      

Serce Uważności ; The heart of Mindfulness

Definicja uważności może być ujęta jako : ‚ Świadomość tego co się dzieje, wtedy kiedy się dzieje, bez preferencji’. Ta definicja  obejmuje dwa aspekty praktyki uważności – metodę i nasze nastawienie. Jest to praktyka, która pozwala nam być coraz bardziej  świadomym naszych procesów wewnętrznych i uczy świadomego wyboru naszych reakcji wobec tego co się dzieje.  Możemy użyć metafory ptaka i jego wysokiego lotu jako symbolu  naszego rozwoju, a jego dwa skrzydła to uważność i współczucie. Podczas tego warsztatu uczestnicy będą mogli zapoznać się z tymi dwoma aspektami praktyki.  Ćwiczenia, które maja na celu pogłębianie  świadomego bycia tu i teraz oraz zapoznanie się z naszym światem wewnętrznym  skupiają się na zwiększaniu świadomości ciała. Równolegle, doświadczenie ćwiczeń z praktykami życzliwości pozwala nam pozostać  z  otwartym  sercem  wobec własnego doświadczenia, jak również docenić  doświadczenie innych , czyniąc nasza obecność  pełniejszą i  zintegrowaną.

Na warsztaty prosimy zabrać wygodne ubranie, koc lub matę

Prowadzacy warsztat – Jacek Paszkowski

Edukacja somatyczna Metodą Feldenkraisa w pigułce.

Dlaczego robienie mniej daje większe rezultaty.

Czyli jak umysł i ciało mogą  w ruchu stworzyć parę doskonałą.

Na tym warsztacie zrobimy 3 lekcje ruchowe Metodą Feldenkraisa,

które pozwolą zapoznać się i co ważniejsze doświadczyć z podstawowych koncepcji tej metody.

 

Na warsztat prosimy zabrać wygodne ubranie, koc lub matę

Prowadząca warsztat – Agnieszka Klimek

POZA ROLE

Czasy kryzysu ról, norm i wzorców społecznych konfrontują nas z nowym i nieznanym. Wychodzenie poza role zawodowe, rodzinne i indywidualne otwiera przed nami nowe możliwości. Może wywoływać również poczucie zagrożenia. Budzić lęk czy stare potwory. Przyda się tutaj wiele humanizmu, umiejętności słuchania, wyczuwania i towarzyszenia.

Może to być również początek nowej społeczności czującej: #felt sense community. Focusing i odnajdywanie własnego #feltsense może być tym, co jest najbardziej wspierające dla każdego z nas. Jako indywidualności i osoby funkcjonującej w społeczności. Zapraszam do doświadczenia pracy z „felt sense”. 

 

Prowadząca warsztat – Agnieszka Sut

Biodanza jako odpowiedź na najważniejsze potrzeby ludzkie w świecie wirtulanego chaosu.

W czasie 3 godzinnych warsztatów przewidziane są:

Część teoretyczna wprowadzająca do metody.

Zajęcia w ruchu ok 1,5 godzinne (wygodne ubranie, tańczymy bez butów, mogą w nich uczestniczyć osoby bez względu na możliwości ruchowe)

Czas na pytania.

Przedstawienie możliwości jakie tworzy dźwięk i muzyka w połączeniu z ruchem w pracy terapeutycznej.

Prowadząca warsztat – Ada Stolarczyk

TRE® (Trauma Release Exercises) to opracowana przez dr David’a Berceli’ego metoda polegająca na uruchomieniu w ciele, za pomocą sekwencji ćwiczeń, wibracji neurogenicznych umożliwiających uwolnienie się od napięć , stresu i traumy. Są proste do opanowania i mogą z nich korzystać osoby w każdym wieku i kondycji fizycznej.

Skuteczność tych ćwiczeń polega na tym, że uwalnianie napięć odbywa się w takim tempie, jakie ciało jest w stanie zintegrować, a w miarę uwalniania wzorców napięciowych polepsza się stan emocjonalny człowieka. Zdrowienie przywracane jest na wszystkich poziomach równocześnie.

Wibracje powodują obniżenie napięcia wszystkich tkanek, na nowo uczą dialogu z własnym ciałem, pomagają być tu i teraz. Efektem ich stosowania jest uczucie przyjemnej obecności w ciele.

Na warsztat prosimy zabrać wygodne ubranie, koc lub matę

Prowadząca warsztat – Eliza Kurowska

Metoda One Brain® jest systemem, który poprzez pracę z ciałem eliminuje przyczyny i skutki stresu doświadczanego na płaszczyźnie emocjonalnej, mentalnej, fizycznej i duchowej. Za pomocą prostych technik usuwa z pamięci komórkowej stres emocjonalny, który blokuje naszą zdolność wyboru, podejmowania decyzji, rozwoju, a który jest skutkiem negatywnych doświadczeń w przeszłości, negatywnych przekonań lub lęku przed przyszłością.  One Brain pracuje z EMOCJAMI przeszłości i teraźniejszości na przyszłość. 

Podczas warsztatów zaprezentuję podstawowe techniki pracy ze stresem emocjonalnym- teraźniejszym i przeszłym, ćwiczenia harmonizujące mózg i ciało, sposoby na poprawę zdolności poznawczych (koncentracji, pamięci, lateralizacji, czytania, pisania, liczenia) i przywrócenie komunikacji umysł-serce-ciało.

Prowadzący warsztat – Ryszard Tafel

„Wrażliwość moją siłą”

Na warsztacie będziemy pracować z wzorcami energetycznymi ciała poprzez oddech , rozciąganie , ugruntowanie oraz wyrażanie siebie.
Naszym cele jest  rozluźnienie napięcia mięśni i uwolnienie utrwalonych blokad w naszych ciałach.
Będziemy skupieni na fizycznych reakcjach oraz uczuciach, które pojawią się, kiedy obniży się napięcie w ciele, a nasz fizyczno-emocjonalny system będzie doenergetyzowany.

Wykonując ćwiczenią delikatnie, jak i z pełną mocą napięte rejony naszego ciała stopniowo otworzą się a energia zacznie płynąć swobodnie, pozwalając ciału odzyskać naturalna żywotność. 

Zwiększając uważność odzyskamy fizyczno-emocjonalne połączenie i harmonie miedzy ciałem i umysłem.