warsztaty

Zapisy na warsztaty znajdują się w zakładce KUP BILET.
Każdy uczestnik konferencji może wziąć udział w dwóch warsztatach.
Ilość miejsc na poszczególne warsztaty jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń (wypełnienie formularza zgłoszeniowego i opłacenie konferencji).
Przy wyborze proszę o sprawdzenie godzin w jakich odbywają się wybrane warsztaty, tak aby zajęcia się nie nakładały.

Warsztaty prowadzone w języku angielskim będą tłumaczone na język polski

Harmonogram warsztatów

BIOENERGETYKA LOWENA- brak miejsc

MINDFULNESS – brak miejsc

 

harmonogram warsztaty

prowadzący warsztaty

prof. Erik Peper

Warsztaty koncentrują się na umiejętnościach samoświadomości i umysłu ciała w celu optymalizacji zdrowia w ramach holistycznego podejścia. Biofeedback zostanie użyty do zilustrowania połączenie ciało-umysł. Dowiemy się jak słuchając ciała i
zmieniać ciało i myśli oraz wzorce emocjonalne w celu optymalizacji zdrowia.
Warsztat zawiera praktyki doświadczania świadomości somatycznej, transformacji oddychania, obrazowania, postawy i ciepła obwodowego połączonego z bierną uwagą aby praktykować samoleczenie.
Gdy klienci i uczniowie integrują te praktyki w  80% następuje
zmniejszanie objawów i poprawa samopoczucia.

OLEH HUKOVSKYY

tytuł warsztatu – „Kim jesteś”

O różnych poziomach naszych umiejętności rozwojowych, nazywanych aspektami ego w Bodynamic. Będziemy zgłębiać świadomość ciała, co sprawia, że jesteśmy wyjątkowymi jednostkami i jakie role odgrywamy.

dr med Marzanna Radziszewska-Konopka

Na warsztatach w pierwszej kolejności pokaże psychobiologię na przykładach pacjentów z mojej praktyki, w drugiej części odpowiem na pytania uczestników.

Julianne Appel-Opper

Terapeuta i klient wywierają wpływ i poruszają się nawzajem. Te warsztaty pozwolą odkryć sposoby, w jakich terapeuta może pracować za pomocą komunikacji ciało-ciało. Dostrojenie cielesne terapeuty z językiem ciała klienta wraz ze świadomością własnych rezonansów fizycznych otwiera możliwości urzeczywistnienia interwencji i eksperymentów. Terapeuta pracuje z ruchem (nie dotykając klienta), dosięgająć w ten sposób ukrytą wiedzę relacyjną . Dzięki doświadczeniu jako psychoterapeuta i trener, Julianne oferuje bezpieczną i pełną szacunku przestrzeń do poszukiwania tych procesów przy użyciu ćwiczeń, pracy doświadczalnej, nadzoru na żywo, pokazów, małych grupowych prac.

dr Krystyna Boroń-Krupińska i Anna Zubrzycki

Podczas warsztatu możliwe będzie poznanie podejścia i praktyk w nurcie uważności I zastosowanie ich w pracy z ciałem. Sprawdzimy podstawy relacji umysł – ciało. Jakie są nasze nawyki, przekonania i nasza postawa wobec tego co się pojawia podczas ćwiczeń Pomocne w tym będą krótkie praktyki związane z ruchem, oddechem i pracą umysłu, które pozwolą na pełnię doświadczenia.
Skierowanie nieoceniającej, akceptującej uwagi na bieżące doświadczenie prowadzi do lepszego kontaktu ze swoim ciałem i umysłem, umożliwia pełniejsze i głębsze poznanie siebie.

Uważność (mindfulness) może Ci pomóc, kiedy np.:

ciągle się zamartwiasz, nie możesz przestać myśleć np. o pracy, problemach,
odczuwasz duży niepokój,
unikasz różnych sytuacji, bo boisz się konfrontacji lub wydaje Ci się, że się to nie uda, że nie dasz rady,
doświadczasz poczucia winy, wstydu, lęku,
nieustannie się martwisz o wyniki, o osiągnięcia, o to jak zostaniesz oceniona/y,
ciągle denerwujesz się na siebie i innych,
masz poczucie, że nie kontrolujesz swojego życia,
nie możesz się skoncentrować, czujesz, że utknąłeś/aś i nie możesz ruszyć z miejsca,
czujesz się poirytowana/y, zniecierpliwiona/y kiedy inni działają wolniej od Ciebie,
masz problemy ze snem, oddychaniem, dbaniem o swoje zdrowie.

Marzena Barszcz

Ja i moje zawieszenie emocji. Jak sobie pomóc?

 

Na warsztaty proszę zabrać ze sobą karimate

Michael Mokrus

        NARM  (NeuroAffective Relational ModelTM)
Połączenie, neuroafektywna regulacja i ucieleśnienie – model NARM dla uzdrawiania traumy rozwojowej.

Podejście NARMTM identyfikuje pięć podstawowych potrzeb biologicznych, które są kluczowe dla naszego fizycznego i emocjonalnego samopoczucia. Kiedy nie są one spełnione we wczesnym życiu, dzieci rozwijają adaptacyjne style przetrwania, aby poradzić sobie z głębokim poczuciem rozczarowania, izolacji i braku głębokiego wsparcia. NARMTM odwołuje się do obszarów pracy z traumą relacyjną i związaną ze stylem przywiązania poprzez pracę z wczesnymi, nieświadomymi wzorcami odłączenia, które mają głęboki wpływ na poczucie tożsamości, emocje, fizyczność i zachowanie.

NARM, który jest zarówno podejściem psychodynamicznym jak i zorientowanym na ciało, zajmuje się jednocześnie zaburzeniami tożsamości i dysregulacją układu nerwowego, a także ich wzajemnym wpływem na siebie. Pracując relacyjnie w „tu i teraz”, NARM opiera się na modelach psychodynamicznych, takich jak przywiązanie i teoria relacji z obiektem, elementy Somatic Experiencing® oraz nie-zachodniej orientacji dotyczącej natury tożsamości. NARM łączy w sobie podejście somatyczne, oparte na ciele (dół-góra), jednocześnie pracując nad tożsamością klientów i dynamiką relacyjną (góra-dół).
W każdej chwili doświadczamy działania ciągłych wewnętrznych pętli informacyjnych; informacje o tym, co dzieje się w nas przebiegają z poziomu ciała do umysłu (dół-góra) oraz od umysłu do ciała (góra-dół). Podobne pętle można znaleźć w obrębie niższych i wyższych struktur mózgu (między pniem mózgu, układem limbicznym i kora nową). Poprzez wykorzystanie obu podejść (dół-góra oraz góra-dół) model NARM daje klientom głębsze zrozumienie złożoności percepcji i wewnętrznych doświadczeń leżących u podstaw urazów rozwojowych. Uważna świadomość (procesy góra-dół) podkreśla świadomość myśli i emocji, zaś somatyczna uważność (procesy dół-góra) koncentruje się na felt-sense ciała i naszych instynktownych reakcjach, w których uczestniczy pień mózgu.
Uczestnicy warsztatu zostaną wprowadzeni w zintegrowane podejście NARM:
• Kiedy pracować somatycznie (dół-góra), kiedy pracować poznawczo (góra-dół) i jak pracować z obydwoma procesami jednocześnie.
• Jak wspierać uważny i postępujący proces dezidentyfikacji zniekształceń tożsamości.
• Czym jest NARM – nowa, spójna teoria pracy nad afektem i emocjami, która ma na celu wspierać ich psychobiologiczne dopełnienie i ucieleśnienie.

Elzbieta Pakoca

Ożywiające wibracje – TRE w praktyce

Czy możemy trochę umrzeć ?
Tak.
Kiedy sytuacja nas przerasta – zamieramy -po to żeby ją przetrwać. Ten mechanizm jest korzystny, bo pomaga sprostać trudnościom życia , ale jeśli nie umiemy z niego, wyjść zaczyna się obracać przeciwko naszemu zdrowiu.
TRE to metoda, która uczy jak wracać do pełnej żywotności .
Wykorzystujemy w niej fenomen drżeń neurogenicznych. Te mimowolne ruchy ciała wygaszają reakcję walki-ucieczki , przywracają systemowi nerwowemu rezyliencję, odwracają skutki stresu i traumy.
Na warsztacie będziemy praktycznie sprawdzać na ile potrafimy zaufać ciału i jego sile życia.

Na warsztaty proszę zabrać ze sobą karimatę

PRZECIWWSKAZANIA DO TRE
Ostre stany chorobowe
Świeże urazy ciała
Stany pooperacyjne
Hypo / hiperglikemia
Zaburzenia ciśnienia krwi
Choroby serca
Padaczka
Ciąża
choroby psychiczne