Historia

Wojciech Eichelberger

Wojciech Eichelberger

Psycholog, psychoterapeuta, pisarz. Współtwórca i dyrektor Instytutu Psychoimmunologii (IPSI) założonego w 2004 w Warszawie. W swoich projektach szkoleniowych i terapeutycznych odwołuje się do koncepcji terapii integralnej, która oprócz psychiki bierze pod uwagę ciało, energię i duchowość człowieka.

Chorujące ciało próbuje nas nauczyć czegoś bardzo ważnego, każe nam rozstrzygać odwieczny dylemat: czy to ciało przydarza się mnie, czy to ja przydarzam się jemu? Intelektualnie nie sposób tego rozstrzygnąć Ciało jest siedliskiem nieświadomego. Tego wszystkiego, czego o sobie nie wiemy czy nie chcemy wiedzieć.Wprawny obserwator dostrzega odzwierciedlone w ciele przekonania, doświadczenia, traumy, a także podstawowe wymiary stosunku do świata i do samego siebie. To nie życie nas przygniata, lecz myśli i interpretacje na temat tego, co nas w życiu spotkało. Podczas konferencji będziemy rozmawiać o tym jak połączone jest z ciało z naszą psychiką i jak wykorzystać tą wiedzę.

Dr Segu Krishna Ramesh

dr

Dr Segu Krishna Ramesh jest lekarzem medycyny, profesorem i konsultantem traumatologii, chirurgii ortopedii, oraz doktorem medycyny naturalnej. Podczas wieloletniej pracy zdał sobie sprawę, w jaki sposób ludzie tworzą chorobę, jak mogą jej zapobiegać i jak moga odwrócic jej skutki. Korzystając z odkryć fizyki kwantowej zrozumiał, ze możemy nie tylko odwrócić proces chorobowy, ale równiez stać się młodsi poprzez deprogramowanie wzorców zapisanych w ciele. Doktor prowadzi wykłady na Uniwersytetach medycznych na całym świecie. Jesteśmy szczęśliwi, że doktor przyjął nasze zaproszenie.

Przesłanie doktora: „prostota, prostota, prostota jest kluczem do sukcesu”

zajęcia w języku angielskim tłumaczone na język polski.

Doktor Ramesh w poniedziałek poprowadzi warszaty dla chętnych( poza konferencją), zapisy poniżej:

http://www.nowapsychologia.com/?event=warsztaty-z-dr-ramesh&event_date=2017-03-06

Rachporn Sangkasaad Taal

Rachporn Sangkasaad Taal

Jest prezesem Fundacji Somatic Experiencing w Holandii oraz wiceprezesem Europejskiego związku SE, psychologiem, psychoterapeutą, terapeutą Dance & Movement. Specjalizuje się w terapii traumy oraz interwencjach kryzysowych.
Dlaczego zwierzęta na wolności, pomimo życia w ciągłym zagrożeniu rzadko kiedy doświadczają traumy? Co one mają, czego my nie posiadamy, a może mamy to, tylko nie umiemy z tego korzystać. Natura wyposażyła nas w strategie przetrwania, takie jak bezruch, ucieczka lub walka. Kluczem do uleczenia jest nasza fizjologia. Metoda Somatic Expieriencing jest podejściem, w którym leczymy trudne przeżycia poprzez zwiększenie świadomości tego co dzieje się w ciele. To jest rezultat 40 letni badań oraz doświadczenia pracy terapeutycznej dr Petera Levina. Ludzie posiadają wrodzona umiejętność przezwyciężania skutków traumy. Metoda SE przywraca samoregulacje i pomaga osiągać równowagę i wewnętrzna spójność. Prezentacja będzie zawierała ćwiczenie oraz przykłady potwierdzone skuteczność metody.

Zajęcia w języku angielskim tłumaczone na język polski.

Ditte Marcher

ditte

Jest prezesemi CEO of Bodynamic i córką twórczyni metody Bodynamic Lisbeth Marcher. Była przewodniczącą rady EABP (European Assosiation for Body Psychotherapy). Pracuje w strefach objętych traumą wojenną zarówno z cywilami jaki i żołnierzami.Lisabeth Marcher i jej współpracownicy odkryli, że każdy pojedynczy mięsień, a także grupy współpracujących mięśni, powiązane są z konkretnymi etapami rozwoju dziecka i nastolatka oraz z określonymi funkcjami Ego. Każdy mięsień na każdym etapie rozwojowym koreluje z odpowiadającą mu funkcją psychiczną. Stosując tę wiedzę w praktyce, zespół Bodynamic stworzył dwa oryginalne i wysoce złożone modele, które wykorzystuje bezpośrednio jako narzędzia psychoterapeutyczne: struktury charakteru oraz funkcje Ego. Metodę Bodynamic stosuje się w wielu krajach między innymi: USA, Brazylia, Niemcy, Japonia, Holandia, Kanada, Grecja, Ukraina, Rosja, cieszymy się, że wkrótce Polacy będą mogli korzystać z tej uzdrawiającej wiedzy.
Ditte prowadzi szkolenia podstawowe od 1995 roku, a od 2003 naucza jako starszy wykładowca na szkoleniach dyplomowych. Wykładała metodę Bodynamic w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Rosji, Japonii, Grecji, Holandii, Danii, Brazylii, na Białorusi oraz na Ukrainie.

Zajęcia w języku angielskim tłumaczone na język polski.

Elżbieta Pakoca

El-bieta-Pakoca-biaBe-2376x2376

Elżbieta Pakoca
absolwentka:

-wydziału rehabilitacji AWF Warszawa

-czteroletniego szkolenia w Analizie Bioenergetycznej prowadzonego we współpracy z Międzynarodowym Instytutem Analizy Bioenergetycznej w Nowym Jorku, NIBA w Niemczech i Fundacją Dr Aleksandra Lowena w USA wg programu akredytowanego przez IIBA w Szwajcarii – szkolenia nauczycielskiego u dr Davida Berceli TRE®
– szkolenia w terapii manualnej w modelu holistycznym dr A. Rakowskiego
Obecnie w procesie certyfikacji do CBT (tytuł przyznawany przez International Institute for Bioenergetic Analysis).
Licencjonowana, międzynarodowa nauczycielka TRE® (prowadzi szkolenia z tej metody w Polsce, Chorwacji , Danii i Rosji)
Ponad 20 lat pracuje z ludźmi szukając odpowiedzi na pytanie : jak zachować zdrowie ?
Prowadzi sesje indywidualne, zajęcia grupowe, warsztaty rozwojowe, szkolenia TRE® i superwizje.
Autorka wystąpień konferencyjnych poświęconych pracy z traumą.
Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Analizy Bioenergetycznej.

Jacek Panster

Jacek Panster

Absolwent University of Toronto (M.A., 2001) i dyplomowany psychoterapeuta Gestalt Institute of Toronto (GIT, 2004). Posiada uprawnienia do pracy indywidualnej i grupowej. Jest rekomendowanym trenerem drugiego stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od 2003 roku prowadzi psychoterapię indywidualną, zajęcia rozwoju osobistego, a w ostatnich latach również warsztaty szkoleniowe i superwizyjne dla terapeutów-praktyków. Przez sześć lat w zespole Centrum Counsellingu Gestalt, w 2013 roku rozpoczął własną działalność „Poza Granice” we współpracy z ośrodkami w kraju i za granicą. W praktyce indywidualnej i grupowej łączy podejście somatyczne i rozwojowe w ramach relacyjnej psychoterapii Gestalt. Jest absolwentem 3-letniego programu Instytutu Integratywnej Pracy z Ciałem i Terapii Ruchem z Anglii (IBMT, 2014), a obecnie w trakcie szkolenia w Rozwojowej Psychoterapii Somatycznej (DSP, 2016-18).

Agnieszka Klimek

zdjecie_profilowe_Agnieszka_Klimek_Focusing_2016

Członkini The Focusing Institute w USA.

Trenerka i praktyk Focusingu zorientowanego na relacje wewnętrzne . Prowadzi sesje indywidulane i grupowe z Focusingu-Relacji Wewnętrznych.

Szkoliła się u Anny Weiser Cornell, Barbary McGavin. Ukończyła kurs nauczycielski i szereg szkoleń zaawansowanych: Treasure Maps to the Soul, Navigating the Edge, Releasing the Blocks to Actions, Philosophy. Focusing and Dreams, Focusing Demonstrations. Przetłumaczyła 2 książki o focusingu:

Focusing. Mądrość ciała (2015) i Podręcznik Focusingu (w przygotowaniu).

Prowadzi szkołę Focusingu w Polsce.


O metodzie:

„To co jest odcięte, nieodczute, pozostaje bez zmian. Kiedy zostanie odczute, zmienia się”.Eugene Gendlin

Focusing służy docieraniu do głębokich pokładów pamięci ciała i psychiki, niedostępnych z poziomu kognitywnego czy w terapii słownej. Jest nauką i praktyką kontaktu z ciałem poprzez felt sense.

Focusing rozwinął się zarówno jako powszechnie uczona umiejętność i praktyka wymiany partnerskich sesji przez nieprofesjonalistów oraz jako nurt psychoterapii humanistycznej, doświadczeniowej i egzystencjalnej: terapia-zorientowana na Focusing.

Praktyka focusingu prowadzi do uwalniania emocji, blokujących wzorców, przekonań i traumatycznych uwikłań stojących za nimi.

Wynikiem procesu focusingu jest pełniejsze życie, w większym kontakcie ze sobą, lepszej autoregulacji, harmonii ciała/umysłu i wolności.

Eliza Małgorzata-Kurowska

001-2

Eliza Małgorzata Kurowska– psycholog (Dyplom Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie), certyfikowany Facilitator i Advanced Instructor One Brain Method®, członek międzynarodowej korporacji edukacyjnej Three In One Concepts, Inc., autor pierwszych w Polsce badań naukowych nad skutecznością Metody One Brain® („Skuteczność oddziaływań terapeutycznych Metodą One Brain® – Three In One Concepts® na osoby z zaburzeniami lękowymi.”), autor filmu „Życie bez stresu” ukazującego teorię i zastosowanie Metody One Brain®, od 2000 r. praktyk i propagator Metody One Brain® w Polsce.

One Brain Method® – Three In One Concepts® poprzez pracę z ciałem zajmuje się usuwaniem psychicznych, mentalnych i emocjonalnych przyczyn i skutków stresu, doświadczeń traumatycznych przeżytych na linii życia od poczęcia do teraźniejszości, a także z pamięcią emocjonalną doświadczeń przodków, zakodowaną w komórkach ciała. Pracuje z bólem emocjonalnym, bólem fizycznym, wypartymi wspomnieniami, fałszywymi przekonaniami, wzorcami zachowania i reakcjami automatycznymi przechowywanymi w pamięci komórkowej ciała.

Ujmuje człowieka w sposób holistyczny i uruchamia zmianę jednocześnie w przestrzeni mentalnej, emocjonalnej, duchowej i fizycznej, na poziomie świadomym, podświadomym i na poziomie ciała. Poprzez uwolnienie stresu emocjonalnego przeszłości, przywraca wolność wyboru w teraźniejszości i na przyszłość.

Michał Godlewski

Michał_Godlewski

Michał Godlewski.
Założyciel Instytut Oddechu. Pracuje z oddechem transmodalnym od 14 lat. Tancerz. Popularyzator świadomego oddychania. Prowadzi warsztaty wprowadzające, intensywne treningi tygodniowe, kształci Praktyków Oddechu i Trenerów Oddechu podczas kilkuletniego programu transformacyjnego. Zainteresowany humanizmem, szamanizmem, wymiarem transpersonalnym i bliskimi człowiekowi tańcem, śpiewem.

Oddech jest sposobem oddziaływania na człowieka, który przekracza jeden wymiar pracy. Praca z Oddechem może służyć jako:

– forma regeneracji psychofizycznej,
– terapia ciała,

– forma psychoterapii,
– narzędzie poszerzania świadomości,
– ścieżka rozwoju duchowego,
– technika szamańska
Wszystkie te płaszczyzny przenikają się w prostym i bliskim człowiekowi akcie oddechu. Oddech ma swój wymiar fizjologiczny, neurologiczny, emocjonalny, umysłowy i duchowy. Pozwala zarówno uspokoić się, zregenerować, ożywić, dotknąć sensu istnienia i żyć poprzez własną wizję. Westchenienie, Wytchnienie i Natchnienie – obrazują ważne i wysoce pożądane stany być. Wszyscy chcemy doświadczyć życia, w którym jest ulga, odpoczynek i pełen inspiracji entuzjazm. Ścieżka Oddechu tu nas prowadzi. I z tym będę z Wami podczas naszego czasu razem na Konfernecji.

Magdalena Kidoń

magdalena

Magdalena Kidoń

psychoterapeuta tańcem i ruchem (DMT), choreoterapeuta, Członkini Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem w Warszawie zrzeszonego w EADMT (European Association for Dance Movement Therapy), członek założyciel Polskiego Towarzystwa Rozwoju Chen Tai Ji Quan.

Autorka odbywającego się od 2006 r. cyklu „Taniec-droga do siebie” oraz licznych szkoleń i warsztatów m.in. w ramach Uniwersytetu Pedagogicznego, Śląskiego Teatru Tańca, czy Festiwalu Progressteron.

Prawdziwa pasjonatka metody DMT, wieloletni praktyk różnych form świadomego tańca i ruchu tj. 5Rytmów, Soul Motion, Movement Medicine, czy też Open Floor w Polsce i za granicą. Prowadzi sesje indywidualne i grupowe, w swojej pracy łącząc współczesną wiedzę naukową z mądrością kultur rdzennych, jako że integracyjne, energizujące i lecznicze działanie tańca wykorzystywane było od początku dziejów człowieka. „Ruch jest prawdziwy, pierwotny i prosty w swej naturze – dlatego moją metodą pracy jest RUCH.”

Możliwość twórczego i spontanicznego wyrażania wszelkich emocji, sprzyjająca odblokowaniu przepływu energii w ciele; integrowanie różnych poziomów funkcjonowania człowieka – od cielesnego, przez emocjonalny, mentalny, społeczny, po duchowy; odbudowa prawdziwego kontaktu ze sobą oraz możliwość doświadczenia bycia w relacji z innymi, na bardzo podstawowym, niewerbalnym poziomie, to tylko niektóre z wielu korzyści jakie daje psychoterapia tańcem i ruchem.

Dr Vita Heinrich-Clauer

dr-vita-heinrich-clauer

Psycholog, Międzynarodowy Trener Analizy Bioenergetycznej (IIBA) .

Redaktor „Handbook Bioenergetic Analysis“ ” 2011.

Obecnie prowadzi szkolenie z Analizy Bioenergetycznej w Rosji, Polsce, Niemczech i Szwajcarii.

Urodzona w 1955 roku, reprezentuje trzecie pokolenie praktyków Analizy Bioenergetycznej. W swej pracy korzysta z podstawowych założeń Analizy Bioenergetycznej (gruntowanie, oddychanie, przepływ energii, budowanie granic ) i jednocześnie integruje odkrycia z dziedziny neurobiologii i psychologii rozwojowej. Jej zainteresowania szczególnie obejmują zjawiska rezonansu ciała, traumę, zdolność bioenergetycznego zadbania o siebie przez terapeutów i bioenergetyczną pracę z parami.

Doświadczenie zawodowe:
Badania naukowe i dydaktyka w zakresie diagnozy psychologicznej, psychosomatyki i psychologii rozwojowej (Uniwersytet w Osnabrück / Niemcy 1981 – 88 )
Nauczanie w zakresie diagnozy ciała i koncepcji bioenergetycznych (Uniwersytet Osnabrück 1995-2000).
Od 1989 roku prywatna praktyka psychoterapeutyczna w Osnabrück; superwizja, wykłady, publikacje.

Zajęcia w języku angielskim tłumaczone na język polski